PIT-37 za 2013 rok - jak szybko i bezbłędnie wypełnić PIT-37?

Rozliczanie deklaracji PIT-37 z programem PIT 2013/2014 - dołącz do milionów zadawolonych użytkowników programu

Broszura pit 37

Program Pity za 2013/2014 rok

Nasz program umożliwi Ci wypełnienie nie tylko PIT-37, ale również wszelkich potrzebnych do skorzystania z ulg załączników (PIT-2K, PIT/D, PIT/O).

Jeżeli odpłatne zbycie udziałów dokonuje się poza rachunkiem w biurze maklerskim – obywatel ma zobowiązanie automatycznie utworzyć PIT-38.

PIT-36L złożą jedynie Pani lub Panu prowadzący biznes, jacy nie później niż do dnia 20 stycznia 2014 r. złożyli do Urzędu Skarbowego zawiadomienie, że chcą zliczać daninę publiczną w formie liniowej.

druk pit 39 2014

Za pomocą przedstawianego programu do PIT wyślesz własne zeznanie podatkowe do Urzędu Fiskalnego drogą elektroniczną!

Terminy w blankiecie PIT-28. Zeznanie PIT-28 to jedyne zeznanie podatkowe, które składamy najpóźniej do 31 stycznia 2014 roku. Powinniśmy również pamiętać o tym, że do 21 stycznia 2013 roku lub do 20 dnia miesiąca, w którym zaczynamy osiągać dochody objęte ryczałtem powinniśmy do Urzędu Skarbowego złożyć deklarację o chęci skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego.

Dzięki odliczeniom w PIT-37 jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie bez jakiegokolwiek wysiłku.

Druk PIT-28 wraz z obowiązującymi załącznikami, w których dokonamy wszelkich odliczeń podatkowych i nie tylko, nie należy składać jak w większości przypadków do 30 kwietnia, lecz 31 stycznia danego roku rozliczeniowego.

Z zastosowaniem programu ulokowanego na omawianej stronie WWW możesz błyskawicznie i bezpiecznie wypełnić kompletną deklarację podatkową za 2013 rok. Za pomocą niniejszej aplikacji zdołasz wypełnić nie tylko PIT-37, ale także PIT-38, PIT-28, PIT-39, PIT-36, PIT-36L za 2013 rok. Wszelkie druki PIT zdołasz także znaleźć w dziale deklaracje.

Zeznanie roczne Pit-36 tworzą podatnicy, jacy w roku 2013 uzyskiwali jakiekolwiek zyski objęte podatkiem na zasadach ogólnych (18-32%) bez pośrednictwa zatrudniającego.

W oprogramowaniu Pit 2014 zdobędziemy wiedza dotyczące przeznaczania każdego z PITów, gruntowne wiadomości odnośnie obniżek oraz inne takie jak chociaż wielkości kosztów nabycia dochodu lub wysokości kwotowe limitów potrąceń skarbowych.

druk pit 38

Dzięki odliczeniom w PIT-37 możemy zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie bez jakiegokolwiek wysiłku.

Pomimo tego, iż w druku Pit 28 nie da się odliczyć ulgi na dziecko, a podatnicy nie mogą potrącać kosztów pozyskania dochodu, występuje mnogość udogodnień przemawiających za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT 28 wolno do kiedy pit 37 odliczyć: ulgę na szkolenie pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, ulgę abolicyjną i inne obecnie ważne obniżki i potrącenia przeróżnego rodzaju (oprócz ulgi prorodzinnej).

Zniżki przysługujące przy składaniu formularza fiskalnego PIT-37 dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na odliczenia bezpośrednio od podatku. Do odliczeń od dochodu zaliczamy składki do kiedy pit 37 na ZUS i IKZE, zwroty nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy ulga na Internet. Odliczenia bezpośrednio od podatku to między innymi składki zdrowotne, ulga na dzieci (prorodzinna) oraz ulga do kiedy pit 37 za pracę do kiedy pit 37 za granicą (abolicyjna).

Dowodem pozwalającym na uwzględnienie ulgi na internet jest także potwierdzenie przekazu z banku albo bankowe uznanie zapłaty pod wymogiem, że do kiedy pit 37 jako tytuł wymieniona będzie zapłata za korzystanie z internetu.

Osoby składają zeznanie roczne PIT 39 jeśli zbyli nieruchomość zakupioną po 31 grudnia 2008 roku, w deklaracji tej wykazują wartość zarobku z tytułu sprzedaży, kwotę poniesionych kosztów dotyczących owej własności i ewentualnie sumę odliczenia od dochodu na prywatne potrzeby mieszkaniowe.

Ujrzyj jakie zmiany czekają polskich podatników w rozliczeniu 2013/2014. Wypełnij z nami PIT 2014. Niniejszy program obsługuje formularze PIT-28, PIT-38, PIT-37, PIT-39, PIT-36L, PIT-36. W 2014 roku przekształcają się zasady użytkowania ulgi internetowej i prorodzinnej. Warto o tym przeczytać więcej, aby móc w pełni wykorzystać ulgi w 2014 roku.

Druk PIT-38, w odróżnieniu od np. niesłychanie popularnego zeznania PIT-37, może wymagać wyłącznie jednego załącznika pod postacią PIT/ZG. Umieszcza się w nim dane o wielkości dochodów z zagranicy i o uiszczonym podatku w danym roku skarbowym.

Wspólne opodatkowanie poprzez blankiet PIT-37 polega na opodatkowaniu łącznym od sumy dochodów otrzymanych przez współmałżonków w do kiedy pit 37 do kiedy pit 37 danym okresie rozliczeniowym, po pojedynczym odliczeniu kwot sprecyzowanych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek kalkuluje się na podstawie podwójnej wysokości podatku, który obliczony jest od połowy sumy dochodów małżonków. Należy niemniej odnotować, że do sumy tej nie wlicza się dochodów objętych podatkiem zryczałtowanym, jak np. dywidendy, odsetki z bankowych lokat, wygrane w grach liczbowych. W sytuacjach, w których jeden z małżonków nie przekroczył minimalnego progu powodującego zobowiązanie zapłaty podatku też stosuje się ten sposób liczenia podatku oraz należy utworzyć formularz PIT-37.

Z odejmowania składek ZUS może zastosować przedsiębiorca rozliczający się wg zasadach ogólnych, zryczałtowanym podatkiem od przychodów, podatkiem liniowym.

Powinno się nie zapominać, że aby móc rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą druku PIT-28 należy wcześniej złożyć deklarację. Osoby, które nie zrobią tego do 20 stycznia roku poprzedzającego ostateczną datę rozliczeń nie będą mogły rozliczyć się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.